Hüküm ve Koşullar

Hüküm ve Koşullar

Bu Hüküm ve Koşullar, Form ile birlikte 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili düzenleme uyarınca bir defaya mahsus ödeme sözleşmesi özelliklerine sahiptir.

Verilerin Korunması ve Gizlilik

Kişisel bilgileriniz ve transfer bilgilerini, size hizmet sunabilmesi, dolandırıcılık veya diğer yasa dışı aktiviteleri önlemek için sistemimizde işleme tabi tutabiliriz. Ayrıca, yasalar izin verdiği ölçüde doğrulama süreçlerinin ve diğer hizmetlerimizin bir parçası olarak (pazar araştırması, özel tanıtımlar ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi göndermek dahil olmak üzere) itibarlı referans kaynaklarından hakkınızda bilgi edinebiliriz.
Yukarıdaki amaçlara yönelik olarak toplanan kişisel verileriniz, başka bir ülkede bulunabilecek olan bağlı şirketlerimiz, yetkili temsilcilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, emniyet görevlileri, mahkemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçlar Araştırma Kurumu (MASAK) ya da gönderici ile paylaşabiliriz. Yasa ya da düzenleme uyarınca izin verildiği veya öngörüldüğü durumlar haricinde bu bilgiler başka hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.
0850 259 85 58 arayarak kişisel bilgilerinize erişim talep edilebilir, bilgilerin silinmesi, yok edilmesi, düzeltilmesi ya da güncellenmesini isteyebilir ya da pazarlama amaçlı kullanıma ilişkin rızanızı geri çekebilirsiniz. Talebiniz en geç 20 iş günü içinde sonuçlanacaktır.
Formu doldurmak ve imzalamak suretiyle kişisel bilgilerinizi, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, toplamamızı, kullanmamızı aktarmamızı ve gönderici ülkeye aktarma da dahil olmak üzere kabul etmiş olursunuz. Gizlilik beyanımız kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, koruduğumuzu, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi açıklamakta olup detaylı bilgiye tronapay.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İrtibat Bilgileri ve Müşteri Hizmetleri Bilgileri

Hizmetimizden memnun kalmamanız halinde ya da transferinizde bir hata olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişim kurun. Şikayette bulunma prosedürümüze ilişkin tüm ayrıntılar ya da müşteri koruma önerisi için veya bir şikayette bulunmak üzere

  • 0850 255 02 44 numaralı ücretsiz hattımızdan bizi arayabilir,
  • tronapay.com web sitemizi ziyaret edip çevrimiçi formu gönderebilir,
  • info@tronapay.com adresinden eposta gönderebilir,
  • Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No: 2 Avek Plaza Atışalanı Esenler İSTANBUL adresine (iadeli taahhütlü) mektup gönderebilirsiniz.

Şikayetinizin alındığı tarihten itibaren 20 iş günü içerisinde nihai yanıtı tarafınıza iletilecektir

Gerçek Faydalanıcı Beyanı

5549 sayılı ‘’Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında 5549 sayılı Kanunun’un 15.maddesinde tanımlanan anlamda‘’ gerçek faydalanıcı’’ olduğumu ve kurumunuz nezdinde bu sıfatla kendi adıma işlem yapacağımı, başkası adına hareket etmem halinde 5549 Sayılı Kanun ve bağlı mevzuat kapsamında adına işlem yaptığım kişinin kimlik bilgileri ile yetki durumunu işlem yapılmadan önce Kuruluşunuza yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Tronapay sistemi üzerinden nakit transferler dakikalar içinde gerçekleştirilmektedir. İşlem tutarlarınızı aynı gün içinde güvenle alabilirsiniz. İşlem sonrasında dekontunuzu almayı ve bilgilerinizi kontrol etmeyi unutmayınız.
Hatalı ya da eksik bilgi sebebiyle Tronapay işleminin hatalı yapılmasından, Tronapay işlemine konu tutarın ilgili alıcıya ulaşmamasından kaynaklanan zarardan, gönderen ve alıcı bilgilerinin yurtiçi ve yurtdışı resmi kurumlarca yayınlanan yasaklı kişiler/ülkeler listesinde olması, gönderen veya alıcı hakkında yetkili makamlar tarafından alınmış bir tedbir kararının uygulanması veya başka bir benzeri nedenlerle Tronapay işlemine konu olan tutarın muhabir banka ya da ödeyici kurum tarafından işleme alınmaması, el konulması, alıcıya ödememesi hallerinden, Tronapay’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederim. Yapılan işlemde Tronapay döviz kurlarının kullanılmasını kabul ve beyan ederim. Tronapay’in tarafımla kuracağı tüm hukuki iletişimde bu form üzerindeki cep telefonu numarasının kullanılmasını kabul ve beyan ederim. Talimat verdiğim tutarın, formda belirttiğim bilgiler doğrultusunda transfer edilmesini rica ederim.
Tronapay sistemi üzerinden nakit transferler dakikalar içinde gerçekleştirilmektedir. İşlem tutarlarınızı aynı gün içinde güvenle alabilirsiniz. İşlem sonrasında dekontunuzu almayı ve bilgilerinizi kontrol etmeyi unutmayınız.

Başkası hesabına işlem yapılması

Değerli Müşterilerimiz,

5549 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNU’nun ve ilişkili yönetmeliğin ilgili maddesince “Ödeme Hizmetleri Sektörü” de yükümlü olarak sayılmıştır. Yükümlülere, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle yükümlülükler getirilmiştir.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 Sayılı KANUNU’nun 15. maddesine göre; “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.

Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında

Değerli bireysel müşterimiz, sunduğumuz hizmetlerden kaynaklı olarak yaşadığınız (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konusunda kuruluşumuza, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirmiş ve bu başvurunuz, başvuru tarihinizden itibaren 20 gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 günlük sürenin bitiminden itibaren, başvurunuz olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıtı yeterli bulmamanız halinde ise yanıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Link) uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkınız bulunmaktadır.

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir.

https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere buraya tıklayarak ( https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/ ) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü (Link) de inceleyebilirsiniz.

Bilgilerinize önemle arz ederiz.

TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:  0859092202000001
Ticaret Sicil No: 125692-5